خوش آمدید

جستجو

تبلیغات

نمونه سوال عربی هفتم

  بسمه تعالی

   

  آزمون درس :عربی

  نام آموزشگاه : سمیه  سمیع آباد

  نام ونام خانوادگی : 

   

  اداره کل آموزش وپرورش خراسان رضوی

  مدیریت آموزش وپرورش شهرستان تربت جام

  کارشناسی سنجش وارزشیابی تحصیلی

  خردادماه 1394

  مدت امتحان : 60 دقیقه

  تاریخ امتحان : .../03/1394

  تعداد سؤالات : 21 سؤال

  شماره دانش آموزی :

  شماره صندلی :

  پایه تحصیلی : هفتم

  نام دبیر : راضیه رستمی بزدی

   

  تعداد صفحه : 3 صفحه

  ساعت شروع : 8 صبح

  امام سجاد (ع) می فرمایند:برای هر چیز میوه ای است ومیوه ی شنوایی ، کلام نیکوست.

  ردیف

  سؤالات

  بارم

  1

  ترجمه :

  الف ) طَلَبَ العِلمِ فریضَۀٌ .

  ب )اَلنَّظَرُ فی وَجهِ الوالِدَینِ عِبادَۀ .

   

  75/0

  25/1

  2

  جملات زیر رابه فارسی ترجمه کنید .

  ب ) سَمِعَت  اُمُّهُ صَوتَ البابَ .

  ج ) لَونُ السَّماءِ ، أزرَقُ .

   

   

  2

  3

  ترجمه ناقص را کامل کنید :

  الف ) أفضَلَ النَّاسِ ، اَنفَعَهُم لِلناس . بهترین مردم ، ................................. آن ها برای مردم است .

   

  ب ) جمالُ الباطنِ اَفضَلُ مِن جمال الظّاهِرِ . زیبایی باطن ................................ اززیبایی ظاهر است .

   

   

  5/0

  4

  مانند نمونه ترجمه کنید :

  سأل : پرسید                 هُنَّ سَألنَ : ........................

  نَصَرَ : یاری کرد            ما نَصُروا : .....................

  5/0

  5

  واژه شناسی :

  کدام کلمه با بقیه « ناهماهنگ »است ؟

  الف ) عَلِمَ                قَذَفَ               سَنۀ                  وَقَعَ

  ب ) هَرَبَ                هذِهِ                 تِلکَ                     ذلِکَ

  5/0

  6

  مترادف ومتضاد کلمات را بنویسید .

  حیاۀِ = ..............                       اَمامَ ≠ ...................

   

  ادامه در صفحه بعد

  5/0

  7

  فقط کلمات مشخص شده را معنی کنید :

  ب ) هُم اُسرَۀٌ ناجحَۀٌ.

  ج ) اَلجَّوُ فی اَلرّبیع مُعتَدلٌ .                                 

  5/0

  8

  نام هر شکل را بنویسید .

   

   

   

                                               .........................................                            ....................................                   

  5/0

  9

  شناخت وکاربرد وقواعد

  در جاهای خالی ضمیر مناسب قراردهید .

  الف ) .............................. کَتَبتُما (انتما – انتم )       

   ب )............................... جَلَستُ (اَنتَ – اَناَ)

  5/0

  10

  در جاهای خالی فعل ماضی مناسب قراردهید.

  الف ) نَحنُ ...................واجبنا . کَتَبنَ                    کَتَبنا

  ب ) اَنتَم ..................... إِلی القَریۀِ . وَصَلتُم             وَصَلنَ

  ج ) اَلمراَتانِ ........................... بِجَمعِ الفواکِهِ .   بَدَأ تا             بَدَأَتما

  د ) هذِهِ الفائزَۀُ ....................... عَلَمَ ایرانَ بِافتخارِ .   رَفَعتِ                     رَفَعتَ

  1

  11

  درجاهای خالی مثنی ویا جمع مناسب قراردهید .

  الف ) هذانِ الـ .................. عاقلانِ .        رجالُ                ولدان         َمرأتانِ

  ب ) إنّ هولاءِ المُجاهداتَ ......................    شاکِرَۀٌ            صابراتٌ            مَسرورونَ

   

  5/0

  12

  در جاهای خالی کلمه پرسشی مناسب بنویسید « هَل ، مَن ، لِمَن »

  الف ) ...................... اَنتِ ؟ اَنا مَدّرِسَۀُ اللُّغَۀِّ العَرَبیّۀِ .

  ب ) ........................ هذه اللوحَۀُ ؟ لِاُختٍ مَریمَ.

  ج ) ......................... هُنا مدینۀٌ ؟ هُنَا قَریَۀ.

  75/0

  13

  معادل مونث هر کلمه را بنویسید . اَلرَّجلُ : ............................  اَلولد : .....................

  5/0

  14

  فعل ماضی را مشخص کنید .

  الف ) هی فَتَحَت النافِذَۀَ.ب ) کَم ضَیفاً دَخَلَ بَیتَکُم؟

  5/0

  15

  درک وفهم :

  با توجه به معنای مفهوم جمله در جای خالی کلمه ی مناسب قراردهید.

  الف ) اِنّ ................... مکانُ لِلمسافرینَ .          المَکتَبَۀ              الفُندَقُ

  ادامه در صفحه بعد

  ب ) البُستان بمعنی  ....................... الحدیقۀ                الشَّجَرَۀ

  5/0

  16

  با کلمات پراکنده با توجه به ترجمه ی فارسی جمله ی درستی بسازید :

  العُدوان - الخُسرانِ ، زَرَعَ ، حَصَدَ، مَن . ( هر کس دشمنی بکارد ، زیانِ درو می کند ).

  5/0

  17

  هر کلمه از ستون« الف »را به ستون « ب » وصل کنید . ( یک کلمه اضافی است  )

  الفب

   1 – من ألایّام الاَسبوع بَعدَ الثلاثاء                       اَلعَباءَۀ

  2 – من ملابس النساء                                       اثناعَشَرَ

  3 – عَدد شهورٍ السَّنَۀِ                                          الصَّلاۀ

  4 – النَّظَرَفیه عبادۀُ                                     اَلمُصَحف

  اَلاربعاءِ

  1

  18

   پس از خواندن این گفت وگوصحیح یا غلط بودن عبارت های زیر آن را معلوم کنید .

                                                 حوارٌ بَینَ الوَلَدَینِ

  سمیر: السلامَ عَلیکَ                                     حمید : علیک السَّلامُ

  -       کَیفَ حالُکَ ؟                                  اَنَا بَخیرٍ . وکیفِ اَنتَ؟

  -       اَنا بخیرٍ مِن اَینَ اَنتَ ؟                       اَنَا من مازندران فی شمال ایرانِ.

  -       واَنَا من البَصرۀ فی جَنوبِ العِراقِ.

  -       اَینَ فُندُقَ أسرَتِکَ ؟                          فی نَهایَۀ هذا الشّارِع.

  1 – سمیرٌ من مازندران فی شمال ایران  ص            غ

  2 – حمیدٌ من البَصرَۀ فی جنوب العراق                     ص            غ

  3 – فَندق اسرۀ حمیدٍ فی نهایۀ الشارِع                       ص            غ

  75/0

  19

  مکالمه :

  با توجه به تصاویر به سؤالات پاسخ کوتاه بدهید .

   

   

  1 – کَم عَدَد المفاتیح ؟2 – أینَ السَّفینَۀ ؟  

   

  1

  20

  به سوأل زیر پاسخ کوتاه بدهید .

  مِن اَینَ انتِ ؟

  5/0

  21

  نمره شفاهی

  مکالمه

  نمره کتبی از 15 نمره

  نمره نوبت دوم

  روخوانی

   

   

   

  15

           

  اَرجو لکم التُّوفیق والنَّجاحِ


  این مطلب تا کنون 27 بار بازدید شده است.
  منبع
  برچسب ها : کلمه ,خالی ,ترجمه ,قراردهید ,بنویسید ,نمره ,مناسب قراردهید ,جاهای خالی ,کوتاه بدهید ,پاسخ کوتاه ,آموزش وپرورش ,پاسخ کوتاه بدهید ,
  نمونه سوال عربی هفتم

تبلیغات


  محل نمایش تبلیغات شما

پربازدیدترین مطالب

آمار

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

تبلیغات

محل نمایش تبلیغات شما

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر